Innovation - medium logo with title

תרצה רמת-גן

מתחם פינוי בינוי הממוקם בשכונת מרום נווה היוקרתית בלב רמת גן , במתחם יש כיום כ 35  דיירים קיימים, הדיירים יעברו לגור בשכירות לתקופת הבנייה ובמקום  יבנה מגדל היברידי שיכלול  כ-100  יחידות דיור משרדים ומסחר.

 

מפת מיקום

תרצה רמת גן

פרויקטים